16u03

Nieuwe toekomst voor pastorie Houtvenne

De pastorie aan de Langestraat in Houtvenne krijgt een nieuwe bestemming. Wat die wordt, is nog niet duidelijk, maar eerst dringt een grondige restauratie zich op.

Om dit te coördineren doet het gemeentebestuur een beroep op de expertise van Kempens Landschap. Die stelde nu MAP Depot bv en Architectuur Depot uit Maasmechelen aan om alle onderdelen van de beschermde pastorij goed in kaart te brengen. Zij gaan nu onderzoeken hoe de pastorie historisch vorm kreeg, hoe de erfgoedwaarde van het gebouw bewaard kan blijven en welke restauratiewerken hiervoor nodig zijn.