VIDEO: Oevers van Fort van Kessel worden verstevigd tegen erosie

din 6 Feb
oevers_kessel_02.jpg
De werken voor de oeverversteviging van de binnenkant van het Fort van Kessel zijn zopas gestart. De oevers rond het Fort van Kessel kalven af. Daardoor dreigt de typische vorm van het forteiland geleidelijk aan te verdwijnen en kan zelfs de stabiliteit van de gebouwen in het gedrang komen. Om het Fort te redden sloot de gemeente Nijlen een beheersovereenkomst af met Stichting Kempens Landschap. Die kan dankzij subsidies van het agentschap Onroerend Erfgoed en het agentschap voor Natuur en Bos aan de versteviging van de oever werken.
oevers_kessel_01.jpg

Het Fort van Kessel maakt deel uit van de fortengordel rond Antwerpen. Het werd gebouwd om de spoorlijn Herentals-Antwerpen te beschermen. Het is één van de weinige forten waarvan grote delen intact zijn en het originele open landschap bewaard is gebleven. Door de slechte staat van de oevers, dreigt het echter zijn typische driehoekige vorm te verliezen.

Foto's: RTV