Mechelen koopt Den Witte Engel: nodig om Melaan terug open te leggen

vrij 22 Dec
Het stadsbestuur van Mechelen gaat het historische pand Den Witte Engel aan de Sint-Katelijnestraat 44 aankopen. Het maakt deel uit van de bredere ontwikkeling van de OVAM-site en het project om de historische Melaan weer zichtbaar te maken.

Sinds de afbraak van de meubelzaak aan de Kanunnik De Deckerstraat in de jaren 80, doet de voormalige OVAM-site dienst als parkeerplaats. De stad Mechelen zoekt naar een bouwheer om er een cohousingproject of een ander coöperatief woonproject te bouwen. Begin 2024 volgt een oproep naar geïnteresseerden. “De stad wil hier een betaalbaar woonproject bouwen, inclusief een groen binnengebied en een ondergrondse buurtparking. Mechelen is in trek als woonstad en we merken de groeiende populariteit van alternatieve woonvormen zoals bijvoorbeeld cohousing. Op deze site willen we hiervoor een plaats voorzien. De focus ligt op duurzaamheid, met de ambitie om een groene, publiek-toegankelijke ruimte te creëren die toegankelijk is voor iedereen”, aldus burgemeester Bart Somers.

Twee vlieten

Het terrein wordt doorkruist door twee voormalige vlieten: de Melaan en de verbindingsvliet tussen de Melaan en de Lange Heergracht. Net als andere vlieten in de stad, werden deze al lang geleden gedempt en ondergronds gebracht. Het zijn momenteel ingebuisde rioleringen. De stad wil deze historische vlieten accentueren. Dit kan door een waterpartij of door de voormalige kademuur terug zichtbaar te maken.

Een belangrijk stukje in deze ontwikkeling is de aankoop van Den Witte Engel, een historisch pand aan de Sint-Katelijnestraat 44. Dit pand speelt een cruciale rol omdat een vliet door dit perceel loopt. Dit leegstaande pand uit de 17de eeuw, werd recent te koop aangeboden. De stad ziet hierin een mooie opportuniteit voor de verdere ontwikkeling van de site en gaat het pand aankopen.

Den Witte Engel bevat een voor- en achterhuis. Het achterhuis kan samen met de buurpanden ‘De Diamant’ en de achterzijde van de nieuwbouw Sint-Katelijnestraat 40-42 worden omgevormd tot een nieuwe kwalitatieve gevelwand met uitzicht op de Melaan en het binnengebied. Hierdoor wordt een directe toegang vanuit de site mogelijk gemaakt, waardoor Den Witte Engel twee voorgevels krijgt. Dit biedt dan ook bijkomende ontwikkelingsmogelijkheden. Het historisch pand wordt zo mooi geïntegreerd in het nieuw stadsontwikkelingsproject.

Foto: GVA