14u18

Begijnenwoning Sint-Rumoldus binnenkort opnieuw bewoond

Matthias Diependaele, Vlaams minister van Onroerend Erfgoed, kent 134.817,79 euro toe voor de restauratie van de begijnenwoning Sint-Rumoldus in het Groot-Begijnhof van Mechelen.

De begijnenwoning is sinds 2002 samen met de bijgebouwen en binnenplaats beschermd als monument omwille van de historische waarde. Ze dateert mogelijk van het jaar 1695 en werd in de 19e eeuw aangepast. De aanpassingen zijn voornamelijk op het gelijkvloers uitgevoerd. Op de verdieping bleven de oude indeling, structuur en interieurelementen bewaard. 

Nu worden de erfgoedwaarden van Sint-Rumoldus hersteld en aangepast aan de hedendaagse comforteisen zodat de woning opnieuw bewoonbaar wordt. Ook de houten vloeren worden opgeknapt.