VIDEO: Gevangenis Merksplas kan geen minimale dienstverlening garanderen

9 maanden geleden
Het Gevangeniswezen is bezorgd over het niet naleven van de minimale dienstverlening bij stakingen in de gevangenis van Merksplas. Dat blijkt uit een rapport van de Centrale Raad van het Gevangeniswezen. Bij een staking in juni waren er amper 28 mensen aan het werk, terwijl dat er bij een minimale dienstverlening een 90-tal moeten zijn. Die onderbezetting zorgt ervoor dat de veiligheid van gedetineerden en het personeel dat wel aan de slag is, in het gevaar komt.

Staking

Op 12 juni staakt een groot deel van het gevangenispersoneel in Merksplas. Sinds 2019 moet er in dat geval verplicht een minimum aantal personeelsleden blijven werken zodat de dienstverlening niet in het gedrang komt. Maar die minimale dienstverlening wordt op 12 juni lang niet gehaald.

De Centrale raad voor het Gevangeniswezen komt die dag ter plaatse om de impact van de staking te bestuderen. En die blijkt groot. Zo moet aanwezig medisch personeel inspringen in de voedselbedeling of de wandeling. Enkele uren voor de staking was er nog een brand in de gevangenis. Als die tijdens de staking was uitgebroken, hadden er slachtoffers gevallen, zo zegt het rapport. De veiligheid van de gevangenen én het personeel komt in het gedrang als de minimale dienstverlening niet gehaald wordt.

Ook bij andere stakingen in Merksplas werd de minimale dienstverlening niet gehaald. De directie hoopt dat er snel oplossingen komen.

Foto: RTV