Skatepark en pumptrack voor jeugd van Puurs-Sint-Amands

vrij 14 okt 2022
De gemeente Puurs-Sint-Amands heeft plannen om de omgeving van het jeugdontmoetingscentrum (JOC) Wijland herin te richten. Daarbij hoort ook de aanleg van een skatepark en pumptrack waarop je met BMX-fietsen kan racen. Daarnaast investeert de gemeente ook in de omgevingsaanleg, groenaanleg, een onthaalruimte voor voetgangers en eventueel komen er ook openlucht fitnesstoestellen. De kostprijs wordt geraamd op 72.600 euro.

Om deze plannen te realiseren moet er een herbestemming komen van de terreinen ten noorden van het JOC Wijland. Daar bevinden zich de lokalen en speelterreinen voor de jeugdverenigingen KSA, Chiro en KAJ. Via een RUP wil de gemeente deze terreinen, die deels in woonuitbreidingsgebied en deels in woongebied liggen, herbestemmen naar recreatiegebied. Ook twee agrarische percelen recht tegenover het JOC en ook de Fortbaan en enkele percelen die nog zijn ingekleurd als militair domein, worden recreatiegebied.

De gemeente hoopt de gronden in der minne te kunnen verwerven, maar als dat niet lukt, gebeurt dit via onteigening.

Foto: Gemeente Puurs-Sint-Amands