Mechelen wil schoonheid Binnendijle herstellen en omgeving nog aantrekkelijker maken

vrij 26 Jan
binnendijle_mechelen_260124.jpg
De stad Mechelen wil de natuurlijke schoonheid van de Binnendijle herstellen, de omgeving rond de rivier nog aantrekkelijker maken en ruimte creëren waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Ze doet dat aan de hand van een masterplan met inspraak van bewoners, kunstenaars, ondernemers, ...

De komende jaren wil stad Mechelen de waterkwaliteit van de Binnendijle verbeteren, de oevers aan Het Veer herstellen en het Dijlepad verder uitbouwen. De straten Dijle, Tichelrij en Dobbelhuizen krijgen ontmoetingsplekken aan het water. Verder komt er een permanente zwem- en zitzone aan het Keerdok en een recreatie- en chillzone aan Transit M. De Winketbrug wordt opgesmukt met kunst. Het gaat om het gebied vanaf de Dijle aan het Douaneplein en jongerensite Transit M tot aan het Keerdok.

Inspraak en overleg

Om deze plannen te realiseren doet de stad een beroep op de bevolking. Er komen heel wat inspraak- en informatiemomenten en er wordt ook een nieuw burgerpanel opgericht om mee na te denken over de transformatie. Daarnaast wordt er rekening gehouden met de belangen van de natuur, zodat natuurherstel echt een kans krijgt.

De Vlaamse Waterweg, de Vlaamse Milieumaatschappij, Thomas More en Mechelen Feest zetten mee hun schouders onder het project. Europa investeert 4,8 miljoen euro in het project. Het project start in maart 2024. Alle werken moeten zoveel mogelijk klaar of opgestart zijn in februari 2027.

Foto: RTV