Beekpark-Zuid: veelzijdige, nieuwe groenzone nabij centrum van Nijlen

don 8 Feb
masterplan_beekpark_zuid_080224_-_foto_gemeente_nijlen.jpg
Het Beekpark vlakbij Nijlen centrum is niet meer weg te denken als groen recreatiegebied en als veilige fietsverbinding. De beek die door het Beekpark loopt, gaat naast Githo Nijlen door richting t Hofke. Ook in die omgeving komt er een park: Beekpark-Zuid. Dat wordt nóg veelzijdiger dan het eerste Beekpark. De realisatie is mogelijk door twee subsidies.

Voor het toekomstige Beekpark-Zuid werkt lokaal bestuur Nijlen samen met de bewoners en andere partners. Het wordt een dorpstuin met plaats voor onderwijs, (zachte) recreatie én kleinschalige landbouwactiviteit of dorpstuintjes. Om mogelijke wateroverlast op te vangen, krijgt het park een rol als waterbuffer.

Tegelijk komt er een doorlopende trage, groene en veilige (fiets)verbinding die op termijn de Kleine Nete in het noorden via het centrum met de Grote Nete in het zuiden aan elkaar linkt. De gemeente kreeg voor de realisatie 2 subsidies: ‘Levend water’ en ‘Natuur in je school.

Uniek STE(A)m park

Githo nijlen krijgt binnenkort een uniek STE(A)M-park. De Nijlen Beek krijgt op de schoolsite een meandering (bochten), waarbij leerlingen en leerkrachten meedoen bij de aanplanting van de oevers en omliggende natuur. Deze zeer diverse ecologische omgeving is ideaal voor wetenschappelijk onderzoek”, vertelt algemeen directeur van githo nijlen Steven Helsen. “Het STE(A)M-park wordt een verlengde van de theorie- en labolokalen. Leerlingen planten gewassen, nemen stalen en stappen dan de wetenschappelijke labo’s binnen voor de nodige analyses. Daarvoor komt er een heus onderzoeksplatform. Met ook nog meerdere buitenklassen aan de oever van Nijlen Beek wordt het zonder twijfel een echt pareltje.”

Concreet

Momenteel liggen voor beide subsidies visiebeelden op tafel. De gemeente gaat nu verder in gesprek met grondeigenaars. Daarna worden de plannen op punt gesteld. Voor de verdere uitwerking praat de gemeente met eigenaars en bewoners, met een participatiemoment op zaterdag 16 maart.

Foto: gemeente Nijlen