Mechelse burgerpanel gaat digitaal

vrij 23 Apr 2021
De stad Mechelen gaat het burgerpanel digitaal opstarten. Normaal zou een panel van vijftig Mechelaars vorig jaar in maart voor het eerst samenkomen om te debatteren over verschillende thema’s die belangrijk voor de stad. Maar om de gekende reden was dat toen niet mogelijk. Ook nu is fysiek samenkomen met vijftig mensen nog niet mogelijk. Daarom besloot de stad het project niet langer uit te stellen en het digitaal te organiseren. De eerste vergadering is op zaterdag 8 mei.

Het thema dat zij gaan behandelen is juist nu door corona en de nakende versoepelingen bijzonder actueel en relevant. Hoe zorgen we dat de stad kan bruisen en tegelijk ook een plek voor rust en stilte kan zijn? En wat zijn daarbij belangrijke randvoorwaarden voor de stad? 

De aanbevelingen van het burgerpanel zijn ook belangrijk voor Mechelen Feest, die volop bezig is met de voorbereidingen van het cultureel themajaar ‘Stilte in de stad’.

Drie sessies

Op dinsdagavond 27 april volgen de leden van het burgerpanel nog een infosessie over de werkwijze en het thema. Zaterdag 8 en zondag 9 mei vinden de eerste twee sessies plaats. Experts en beleidsmedewerkers geven dan info over het thema. Verschillende visies en argumenten komen aan bod. Het burgerpanel bespreekt dan wat dit voor Mechelen betekent. Tijdens de laatste bijeenkomst op zaterdag 22 mei worden een reeks adviezen voor de gemeenteraad geformuleerd.