Stad belooft geluidsschermen zelf te betalen na overleg in Battel

din 6 Feb
battelgeluid01.jpg
De verzuchtingen van het burgerinitiatief “Battels Geraas” werden blijkbaar gehoord. Tijdens een ontmoetingsmoment in de Battelse wijkzaal heeft burgemeester Somers positief geantwoord op een deel van de verzuchtingen van het burgerinitiatief ‘Battels Geraas’. Na decennia van burgerverzoeken zullen er in de komende periode geluidspanelen geplaatst worden langs de N16 op het Battelcomplex. Op de iets langere termijn - in het kader van het project rond de Ontkoping van Mechelen - ook langs de E19.

Battels Geraas had het schepencollege voor het ontmoetingsmoment een aantal vragen voorgelegd, die ondanks een petitie met bijna 1000 handtekeningen in 2022 en een interpellatie in de gemeenteraad nog altijd niet beantwoord waren. Burgemeester Somers stelde nu dat de stad Mechelen voor de panelen langs de N16 reeds een budget van 1,5 tot 2 miljoen euro zou hebben voorzien. Ze moet echter nog in onderhandeling met het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) over de precieze verdeling van de financiering, zo beweerde Somers.

Ook moet bekeken worden in hoeverre de brug extra ondersteund en gerenoveerd moet worden. De aankondiging is met gemengde gevoelens ontvangen door Battels Geraas, die het opmerkelijk vindt dat er juist aan het begin van een verkiezingsjaar beweging in de zaak komt. Desondanks blijft het initiatief vastberaden om de gemeente aan haar belofte te houden. 

Battels Geraas zou nu vóór de verkiezingen nog willen zien dat het project om de geluidspanelen langs de N16 te installeren al is ingezet. Ook zou ze van de oppositiepartijen willen horen of ze deze plannen ondersteunen bij een eventuele coalitiewisseling.

Het burgerinitiatief ‘Battels Geraas’ is in 2020 opgericht door een groep geëngageerde Battelaars die de krachten bundelen en geluidsoverlast van de E19 en N16 willen aankaarten.

Foto: RTV