23u08

Winkelleegstand in centrumsteden en -gemeenten

Volgens cijfers van de provincie Antwerpen is de winkelleegstand in onze winkelsteden en -gemeenten in de afgelopen 5 jaar toegenomen. Corona heeft daar veel mee te maken. De hoofdstad van de Kempen Turnhout wijkt af van die trend en noteert een kleine daling van een dikke 18% leegstand in 2017 naar een kleine 17% nu. De stad neemt initiatieven zegt het bestuur maar er blijft dus werk aan de winkel want onze andere winkelsteden doen het allemaal beter. Herentals noteert 14,7% maar dat is wel een stijging. Hetzelfde geldt voor Lier met 13,1%. In Geel staan 11,9 % van de winkels leeg, een kleine daling en in Mol is er een lichte stijging naar 11,4. Centrumstad Mechelen tenslotte scoort het best met 10%, een kleine stijging.