18u07

Vlaams geld voor restauratie erfgoed

Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele maakt geld vrij voor de restauratie van enkele historische monumenten in onze regio. Onder meer het voormalige klooster van de zwartzusters in Lier, de waterpomp op de Markt van Dessel en 2 Mechelse kerken kunnen rekenen op Vlaamse steun.

Het dak, de gevels aan de straatkant, en het buitenschrijnwerk van het voormalige klooster moeten gerestaureerd worden. De Vlaamse overheid maakt daarvoor een goeie 100.000 euro voor vrij. De cellezusters vestigden zich in 1407 in Lier. In 1454 kregen ze van de stad een woning op de plaats van het huidige klooster. In 1459 namen ze de regel aan van Augustinus en gingen ze gekleed in een zwart habijt, vandaar hun naam.

Waterpomp Dessel

Ook voor de waterpomp op de markt in Dessel is er zo'n 75.000 euro voorzien. De pomp, die nu in slechte staat is, werd in 1842 geplaatst op de markt om de Desselaars van water te voorzien. Bij de herstelling van de pomp in 1876 werd een arduinen bovenstuk op de pomp geplaatst. Er wordt ook nagegaan of de pomp terug water kan geven na de restauratie.

Mechelse kerken

Ook voor 2 Mechelse kerken is een subsidie voorzien. Dat is het geval voor 9 barokke schilderijen in de begijnhofkerk Sint-Alexius en -Catharina van het Groot Begijnhof. Het Groot Begijnhof is sinds 1938 beschermd omwille van haar archeologische, oudheidkundige, artistieke en historische waarden en is ook erkend als UNESCO werelderfgoed. Voor de restauratie is zo'n 90.000 euro vrijgemaakt.

Voor de restauratie van de altaren in de dwarsbeuk en het epitaaf (een memoriesteen) van de parochiekerk Sint-Jan-Baptist-en-Evangelist is zowat 65.000 euro voorzien.