2u39

Negatief advies voor verkaveling in Westerlo

Westerlo geeft geen vergunning voor de bouw van 44 sociale woningen voor de Zonnige Kempen tussen de Rodekruisstraat en de Guldensporenlaan. De gemeente valt over de toegangsweg tot de nieuwe woonwijk langs de Rodekruisstraat waarlangs veel kinderen naar school fietsen. De impact op de mobiliteit is te groot en daarom moet de toegang via de Guldensporenlaan waarvoor een nieuwe aanvraag nodig is.