VIDEO: Stad stelt inwoners gerust na aanslagen

don 30 Mar 2023
Enkele tientallen Mechelaars hebben donderdagavond een bewonersvergadering bijgewoond naar aanleiding van de aanslagen die de afgelopen weken in Mechelen gebeurden. Vertegenwoordigers van politie en parket gaven meer uitleg en duiding bij de aanslagen die vermoedelijk gelinkt zijn aan het drugsmilieu.

Met deze bewonersvergadering wilde de stad Mechelen de bewoners van de buurten waar de aanslagen plaatsvonden, meer uitleg geven. En uiteraard ook geruststellen.

Sinds de aanslagen zet de politie Rivierenland extra in op preventie.Daarvoor krijgen ze hulp van de federale politie. Zo kon het aantal nachtpatrouilles worden verdubbeld. Er zijn mobiele controleacties aan de op- en afritten van de E19 en ook het ANPR-cameranetwerk wordt voortdurend gemonitord. Straks meer in RTV Vandaag.

Foto: RTV