Nieuwe isoleercellen en 40 extra plaatsen voor centrum illegalen Merksplas

don 1 Dec 2022
Staatssecretaris voor asiel en migratie Nicole De Moor kwam in Merksplas vanmorgen haar nieuwe terugkeerbeleid toelichten. Dat is voor migranten die onwettig in ons land verblijven en in afwachting tot hun vertrek in een gesloten terugkeercentrum zitten. Aan de kolonie in Merksplas wordt nu een gebouw gerenoveerd om 40 extra plaatsen te voorzien én ook 14 isolatiecellen die vanaf maandag ingevuld worden. Op termijn zoeken ze hier ook een 25tal nieuwe werkkrachten.