Conferentie over inburgering in Mechelen: Europese minsters wisselen ideeën uit

don 8 Feb
inburgering_mechelen_080224.jpg
Aan Lamot in Mechelen zijn deze dagen ministers uit 20 landen op bezoek om deel te nemen aan een tweedaagse conferentie over inburgering. Ze wisselen ideeën uit over hoe nieuwkomers zich beter kunnen integreren en sneller de taal kunnen leren van het land waar ze naartoe zijn verhuisd.

De conferentie komt er op initiatief van bevoegd minister Gwendolyn Rutten en wordt niet toevallig bij ons georganiseerd. Volgens een rapport van OESO, de Organisatie voor Europese Samenwerking en Ontwikkeling, blijkt Vlaanderen voorloper te zijn wat betreft het inburgeringsbeleid.

"20 jaar geleden ongeveer zijn we begonnen met een inburgeringsbeleid, dat was toen heel nieuw ik noem het avant-garde,” zegt minister Rutten. “We zetten in op cursussen maatschappelijke oriëntatie, dat wil zeggen dat mensen moeten leren hoe onze samenleving in elkaar zit, gelijkheid tussen man en vrouw, scheiding van kerk en staat. We doen dat ondertussen ook al digitaal en we doen dat ook al voor ze naar hier komen. Ze leren ook Nederlands. Er zijn buddytrajecten. En waar ik nu veel meer op wil inzetten is sneller aan het werk."

Foto: RTV