Nieuw ontwerp masterplan Oppuurs-Lippelo met winkel en meer groen

don 24 Nov 2022
Een buurtwinkel voor Oppuurs of een herinrichting van de sportsite in Lippelo: de heraanleg van de dorpskernen van Puurs-Sint-Amands krijgt almaar meer vorm. In maart gaven inwoners een eerste keer hun mening over de schetsen van het zogeheten masterplan. Tijdens infovergaderingen vanavond en volgende week wordt een nieuwe versie voorgesteld, daarbij is rekening gehouden met de suggesties van buurtbewoners