Lier ontvangt 1 miljoen subsidie voor ontwikkeling site Rerum Novarum en voormalig C&A-pand

vrij 22 Dec
Het stedelijk ontwikkelingsbedrijf van Lier SOLag ondertekende met de verkopers van de site Rerum Novarum en met de eigenaar van het C&A-gebouw een bindende overeenkomst voor de overdracht van de zakelijke rechten op de gronden en de panden . Dat moet de ontwikkeling van beide sites mogelijk maken. De stad Lier krijgt hiervoor een subsidie van 1 miljoen euro van het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO).

Midden september kondigden stad Lier en stadsontwikkelingsbedrijf Lier, autonoom gemeentebedrijf (SOLag) aan over te gaan tot de gezamenlijk aankoop van de site Rerum Novarum en het voormalig C&A-gebouw, beide gelegen in de Antwerpsestraat in het centrum van de stad. Ondertussen is er voor beide een bindend akkoord gesloten voor de overdracht van de zakelijke rechten op de gronden en de panden.

 

Bereikbaarheid binnengebied

SOLag zal er voorzieningen creëren die de bereikbaarheid van de omliggende winkels en de bewoonbare bovenverdiepingen vanuit het binnengebied mogelijk maakt. Door in te zetten op de toegankelijkheid van de bovenliggende woonverdiepingen wil het stedelijk ontwikkelingsbedrijf vermijden dat er commerciële gevelbreedte en kwalitatieve handelsruimte in de winkelstraten wordt opgeofferd. Daarnaast draagt het concept in belangrijke mate bij tot een efficiënt ruimtegebruik, een beperking van het stedelijke ruimtebeslag en het vermijden van verloedering. 

Er werd ondertussen ook een ontwerpbureau aangesteld. Dat zal instaan voor de opmaak van een visienota en projectdefinitie voor de herontwikkeling van het binnengebied en de uitwerking van een volumestudie voor het C&A-gebouw en bebouwbare deel van de site Rerum Novarum. De noodzakelijke werken in het binnengebied en aan het C&A-gebouw zouden in 2025 uitgevoerd worden, een nieuwe invulling is dan ten vroegste eind dat jaar mogelijk. 

Foto: archief RTV