Geen PFAS-verontreiniging vastgesteld op Winkelom 79+: geen maatregelen meer nodig

don 6 Jul
Er is geen PFAS aangetroffen op het bedrijventerrein Winkelom 79+ in Geel. Dat blijkt uit het verkennend bodemonderzoek dat de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) heeft uitgevoerd. Er zijn dus geen verdere maatregelen nodig in de nabije omgeving.

In juni 2021 besliste de Vlaamse Regering om alle locaties in kaart te brengen met een verhoogd risico op PFAS-verontreiniging. In Geel werden negen locaties aangeduid. Onlangs werd een specifiek op PFAS gericht verkennend bodemonderzoek uitgevoerd ter hoogte van Winkelom 79+ waar in 1991 een brand werd geblust met PFOS-houdend schuim.

De meetresultaten tonen aan dat er in Winkelom geen aanwijzing is op een ernstige verontreiniging met PFAS in de bodem of in het grondwater. Daarom zijn er geen maatregelen of verdere bodemonderzoeken nodig.

Resultaten andere locaties afwachten

Naast Winkelom zijn er in 2021 en 2022 door de Vlaamse overheid in Geel nog acht andere locaties aangeduid met een risico op PFAS-vervuiling. Op deze locaties vonden in het verleden oefeningen van de brandweer of bedrijfsbrandweer plaats. De stad Geel wacht nog op de resultaten van het bodemonderzoek. In afwachting blijven daar de voorzorgsmaatregelen gelden.

Alleen in Winkelom zijn de maatregelen afgeschaft. Dit betekent dat buurtbewoners opnieuw compost uit hun tuin kunnen gebruiken, zelf-geteelde groenten en fruit en eieren van eigen kippen kunnen eten.

Foto: rechtenvrije stockfoto