18u18
De wereld vandaag
dinsdag 11 mei
18°C
72 km

Vlaamse subsidie voor werken aan kerk van Grasheide

De gemeente Putte krijgt van Vlaams minister Bart Somers een subsidie van 178.000 euro voor de instandhoudingswerken aan de kerk van Grasheide. De Sint-Gerardus-Majellakerk dateert van 1908-1910 en werd in maart 2019 erkend als bouwkundig erfgoed. De laatste onderhoudswerken dateren van 2005. Nu dringen nieuwe werken zich op en moeten o.a. de daken vervangen worden, het dakgebinte verstevigd en de regenafvoer vernieuwd. Verder zal de gevel gereinigd worden, het metsel- en voegwerk hersteld en de buitenschrijnwerkerij waar nodig vervangen en herschilderd worden. Tot slot worden ook de glas-in-loodramen aangepakt en beveiligd. De totale kostprijs wordt geraamd op 500.000 euro.