22u56

Site rond 't Hof wordt bruisend hart van Herentals

Voor Herentalsenaren verlaagt de personenbelasting van 7,4 naar 7,2 %. Ook worden een aantal andere belastingen afgeschaft of vereenvoudigd. Toch heeft de stad nog ruimte om ook flink te investeren, 80 miljoen euro in totaal. In haar meerjarenbegroting gaat onder meer veel aandacht naar zorg, de bouw van een nieuwe sporthal en de realisatie van de kunstencampus. Maar vooral de site rond de pas aangekochte feestzaal 't Hof moet de komende jaren het nieuwe hart van de stad worden. Herentals voorziet 800 000 euro voor de aanleg van een ondergrondse parking daar zodat de markt verkeersvrij kan worden. Daarnaast wordt er 3,5 miljoen euro uitgetrokken om van het gebouw de nieuwe stadsfeestzaal te maken en zijn er middelen ingeschreven om te onderzoeken of op de site ook het nieuwe administratieve centrum kan komen. Een concrete timing voor al die plannen is er nog niet.