2u03

Provincie koopt spookhotel in Vrijbroekpark

De provincieraad heeft de aankoop goedgekeurd van het zogenaamde "spookhotel" in het provinciale domein Vrijbroekpark in Mechelen. De ruwbouw dateert uit de jaren 60 toen een projectontwikkelaar op die plaats een luxehotel met 19 verdiepingen wilde bouwen.

Heel veel Mechelaars hebben jeugdherinneringen aan het gebouw en gingen er vaak spelen. Intussen is de constructie al een hele tijd afgesloten.

De provincie koopt het gebouw voor een goeie 12.000 euro. Het is nog eigendom van een vernnootschap in Gibraltar maar de stad Mechelen nam het in beslag en kan zo de verkoop afhandelen. De provincie zal er een verblijf voor vleermuizen van maken.