19u59

Nieuwe aanvraag voor verhuis Molse moskee

In Mol is een nieuwe aanvraag ingediend voor de verhuis van moskee Ayasofya naar de Borgerhoutsendijk. De moskee diende vorig jaar al een aanvraag in, maar trok die later zelf weer in.

De moskee bevindt zich nu nog in de Molenhoekstraat, vlakbij 't Getouw in het centrum van de gemeente. Maar de gebouwen daar zijn veel te klein geworden. Daarom zocht en vond de moskee een nieuwe locatie in Ginderbroek.

"De brede consultatieronde voor de eerder stopgezette procedure leverde geen fundamentele bezwaren op tegen de komst van een moskee op deze locatie, met name de oude bedrijfsgebouwen van Tricots Altribo op de hoek van de Borgerhoutsendijk met de Beekstraat", klinkt het bij de gemeente. 

"Wel hebben enkele bewoners uit de onmiddellijke omgeving hun bezorgdheden geuit omtrent het parkeren en de verkeersveiligheid in de buurt. De moskee voorziet de nodige investeringen voor parkeerplaatsen op het eigen terrein. Dit werd in de nieuwe vergunningsaanvraag verder uitgewerkt."

In de aanvraag is nu sprake van een functiewijziging om de gebouwen om te vormen van magazijnen naar moskee. Daarnaast moeten er ook verbouwingswerken plaatsvinden met het oog op de brandveiligheid en de stabiliteit van het gebouw.

Het openbaar onderzoek loopt van donderdag 15 juli tot en met vrijdag 13 augustus. "Na afloop van het openbaar onderzoek evalueert het gemeentebestuur eventuele bezwaarschriften en maakt het een eigen analyse van het ingediende bouwdossier. Finaal beslist het college van burgemeester en schepenen over het al dan niet verlenen van een omgevingsvergunning."