4u15

Mechelen voert strijd tegen kinderarmoede op: "Al 84 extra gezinnen op de radar"

De coronacrisis zorgde bij heel wat (jonge) gezinnen voor extra financiële problemen. Sinds de oprichting van het centrale aanmeldpunt OPkomst in september vorig jaar, heeft de stad Mechelen al 84 kwetsbare gezinnen op de radar staan, die voorheen nog niet gekend waren. De stad kreeg van de Vlaamse en federale overheid in totaal meer dan 1,2 miljoen euro die gebruikt werd om heel wat jonge gezinnen bij te financieel bij te staan.

Via het Sociaal Huis bereikt de stad heel wat kwetsbare jonge gezinnen, maar sinds de oprichting van OPkomst in het najaar van 2020 kwamen er 84 gezinnen extra op de radar. Gezinnen die voorheen niet gekend waren en die ze dankzij de intense samenwerking met verschillende partners (zoals de ziekenhuizen, huisartsen, Kind & Gezin en armoedeorganisaties) sneller hebben leren kennen. Een belangrijk signaal en meteen een bevestiging dat het investeren in dit platform een goede keuze was.

Sociale echografie

“Met OPkomst organiseren we bij wijze van spreken een sociale echografie”, zegt schepen van armoedebestrijding Gabriella De Francesco. “We screenen gezinnen op hun maandinkomen, het opleidingsniveau en de tewerkstellingsgraad van de ouders, de kwaliteit van de huisvesting, de mate waarin de kinderen gestimuleerd worden en de gezondheid van de gezinsleden. Verontrustend daarbij is dat 75 van de 84 gezinnen op meer dan drie criteria zwak scoorden, wat een duidelijke indicator is van gezinsarmoede. 32 gezinnen scoorden zelfs slecht op alle zes criteria. Daar kunnen we spreken van alarmerende gezinssituaties waar we alle zeilen moeten bijzetten.” 

Inzet Covid-middelen

Mechelen kreeg van de federale en Vlaamse overheid in totaal 1.262.666 euro om hieraan tegemoet te komen. “Wij hebben die middelen heel erg breed ingezet en ons niet enkel beperkt tot mensen met een leefloon”, zegt schepen Gabriella De Francesco. “Zo hebben we in totaal 1823 gezinnen gedurende een aantal maanden financieel ondersteund, met onder hen 4498 minderjarige kinderen.”

Perinatale fase

Mechelen focust in haar strijd tegen kinderarmoede vooral op de perinatale fase, de periode van de 28ste zwangerschapsweek tot de achtste dag na de geboorte, omdat die cruciaal is in de mentale en algemene ontwikkeling van kinderen.

Foto: schepen van Armoedebestrijding Gabriella De Francesco (midden) en het team van OPkomst in het Huis van het Kind.