VIDEO: Crèche in Mechelen moet 3 maanden dicht : "Incident waarbij veiligheid kind in het gedrang kwam"

woe 14 Feb
Het Agentschap Opgroeien heeft een crèche uit Mechelen met onmiddellijke ingang gesloten. De ouders van de 33 kindjes die naar Toverland gaan, moeten nu plots elders onderdak voor hen zoeken. De ouders werden gisteravond pas op de hoogte gebracht. Er is nu overleg met de stad om naar een oplossing te zoeken. De uitbaatster wil voorlopig niet reageren. Het Agentschap Opgroeien spreekt over een "incident waarbij de veiligheid van een kind in het gedrang kwam".

Een medewerker van de crèche uit de Vrijgeweidestraat zou klacht ingediend hebben bij het Agentschap Opgroeien na een incident. Intussen is er een onderzoek ingesteld. Er zouden eerder al administratieve problemen vastgesteld zijn bij de kinderopvang. Maar de dringende sluiting nu zou mogelijk te maken hebben met "andere feiten waarbij de veiligheid van een kind in het gedrang kwam".  

De uitbaatster van de crèche moet een nieuwe crisisprocedure opstellen en dat moet worden goedgekeurd door Agentschap Opgroeien. Intussen blijft de crèche dicht.   

creche_mechelen_toverland_14022402.jpg

Officiële reactie van Opgroeien op de schorsing van kinderdagverblijf Toverland

"Op dinsdag 13 februari besliste Opgroeien om de vergunning van kinderdagverblijf Toverland in Mechelen te schorsen met dringende noodzakelijkheid. Het kinderdagverblijf zat al in een handhavingstraject waarbij een voornemen tot schorsing was uitgesproken. Dat handhavingstraject werd opgestart na meerdere inspecties waarbij tekorten werden vastgesteld. Na een nieuwe melding van een incident waarbij de veiligheid van een kind in het gedrang kwam, besliste Opgroeien nu om een onmiddellijke schorsing uit te spreken omwille van dringende noodzakelijkheid. Om de privacy van alle betrokken partijen te respecteren en de sereniteit rond de kinderopvang te bewaken, geven we geen verdere details over de precieze aanleiding.

Er kunnen op dit moment geen kinderen meer worden opgevangen in Toverland. De schorsingsmaatregel voor de opvanglocatie is een tijdelijke maatregel en loopt voorlopig tot midden mei. Het dossier wordt nu grondig onderzocht voor er een definitieve beslissing valt over de vergunning. Enkel wanneer de organisator aantoont dat de veiligheid van de kinderen gegarandeerd kan worden, kan de opvang opnieuw openen.

We beseffen dat dit een grote impact heeft op alle betrokkenen. Toch is het belangrijk te benadrukken dat deze beslissing genomen is in het belang van de veiligheid van de baby's en peuters die er worden opgevangen. Er wordt nu samen met het lokaal bestuur gezocht naar een nieuwe opvangplek voor de getroffen kinderen. Het lokaal bestuur kan daarvoor een beroep doen op de mogelijkheid om tijdelijke vervangcapaciteit te creëren. Daarbij zorgt Opgroeien voor subsidies voor organisatoren die aan de voorwaarden voldoen om tijdelijk de kinderen die geïmpacteerd worden door de schorsing, op te vangen."

Foto's: RTV