1u25

Inwoners Millegem vullen openruimte in

De inwoners van Mol-Millegem hebben dit weekend samen met de gemeente gezocht naar een mogelijke invulling voor de open ruimte. Het overleg komt er nadat Europa geld vrijmaakte voor dit gebied.
insluiten