13u33

Inwoners Berlaar mogen mee beslissen over nieuw dorpscentrum

Berlarenaren kunnen de komende weken zelf mee beslissen over hoe hun nieuwe dorpsplein er moet uitzien. De Markt in het centrum is het laatste van de vier gemeentepleinen dat heraangelegd wordt. En er moeten een aantal keuzes worden gemaakt, over verkeersveiligheid en het al dan niet extra in de verf zetten van de historische elementen op het gezellige Frankische plein.

De werken starten ten vroegste in het najaar van 2022, maar het lokaal bestuur is wel al bezig met de voorbereidingen. “De dorpskern van Berlaar-Centrum is één van de bruisende harten van onze gemeente”, zegt burgemeester Walter Horemans (CD&V). “Het is een ontmoetingsplek die mee de ziel vormt van ons dorp. We gaan dan ook niet over één nacht ijs en willen van de gelegenheid gebruik maken om deze kern nog beter op de noden en wensen van onze inwoners af te stemmen. Die input verzamelen we graag voor we concrete plannen gaan maken. Zo weet de ontwerper meteen wat Berlaar van het centrum verwacht.”

Digitale vragenlijst

Om die noden en wensen in beeld te brengen, kunnen inwoners deelnemen aan een participatie- en co-creatietraject. Zo boog een (digitale) klankbordgroep zich in maart en april al over een aantal belangrijke thema’s en krijgen alle inwoners tot eind mei de kans om mee te praten over bepaalde scenario’s of zelf voorstellen te doen. Dat gebeurt via een nieuw platform dat beschikbaar is via www.berlaar.be/geefjemening.

“De ontwerper kan daarna aan de slag gaan met alle wensen, maar er zullen altijd keuzes moeten worden gemaakt", vervolgt Horemans. "Niet alle ideeën zullen technisch haalbaar zijn en de ruimte blijft ook beperkt. We hopen dan ook vooral dat we op deze manier inzicht krijgen in de functies en invullingen waarop we volgens de Berlaarnaar moeten focussen.”

Andere kernen al vernieuwd

“We hebben de laatste jaren fel ingezet op de verfraaiing en het verkeersveiliger maken van enkele prominente plekken in onze gemeente”, aldus de burgemeester. “Zo kregen Gestel, het Stationsplein en het Kardinaal Cardijnplein een grondige opfrisbeurt en investeerden we in nieuwe, veilige fietspaden langs de Kesselsteenweg, de Pastorijstraat en de kerkomgeving. Binnenkort nemen we graag ook onze dorpskern onder handen.”