3u10

Duurzamere sociale woningen op komst in Duffel

Sociale woningen worden steeds belangrijker in onze maatschappij. We krijgen meer en meer senioren, maar ook veel jonge mensen hebben vaak de middelen niet om zich te settelen. De sociale huisvestingsmaatschappij Volkswoningen van Duffel wil hiervoor een oplossing bieden en bedacht een stappenplan van 15 jaar om duurzamere woningen te creëren.
insluiten