2u41
De wereld vandaag
vrijdag 20 mei
23°C
0 km

DL: nieuwe aanvraag voor geweigerd bouwproject in Mol

Er komt een nieuw openbaar onderzoek naar de bouw van appartementen en woningen op de hoek van de Kapellestraat en de Tulpestraat in Mol. De gemeente weigerde de omgevingsvergunning voor eerst 16 en daarna 11 appartementen en 2 éénsgezinswoningen al twee keer. "De plannen passen niet in het groene karakter van de buurt en bovendien waren de effecten op het milieu niet goed onderzocht",zegt het gemeentbestuur. De projectontikkelaar ging in beroep bij de provincie, die nu een nieuw milieuonderzoek heeft gevraagd. Het openbaar onderzoek loopt tot 7 januari.
insluiten