20u05

De Zalm moet minstens 1,5 miljoen euro opbrengen

Mechelen doet het historische monument de Zalm niet van de hand voor minder dan 1,5 miljoen euro. Het schitterende pand uit 1530 op de Zoutwerf in het centrum is in opdracht van de stad helemaal opgeknapt omdat het verkommerde. De Zalm heeft de oudste renaissancegevel in de Nederlanden.

Gildenhuis visverkopers uit 1530

Het voormalige gildenhuis van de visverkopers wacht sinds de restauratie op een bestemming. De stad heeft het prestigieuze gebouw niet nodig en verkoopt het via een immokantoor dat gespecialiseerd is in vastgoed met een grote uitstraling.

Eerder had de oppositie kritiek op de verkoop omdat een schattingskantoor er een bedrag van 1 miljoen had opgeplakt wat nauwelijks meer is dan de restauratiekost.