8u25

4300 bezwaren tegen leidingstraat Antwerpen - Ruhrgebied

Er zijn zowat 4.300 bezwaren gekomen op de plannen voor de pijpleiding die de Antwerpse haven en het Ruhrgebied moet verbinden. Op dit moment liggen er 3 mogelijke tracés op tafel (kaartje onder). Die trajecten lopen ook door de Kempen, onder meer door natuur- en landbouwgebied. En dat stuit op heel wat protest.

Tijdens de publieke raadpleging kwam er vanuit alle hoeken enorme kritiek op de plannen voor de zogenaamde leidingstraat. Zowel burgers als lokale politici reageerden verbolgen. Want de leiding zou op verschillende plaatsen dwars door natuurgebied lopen.

Op andere locaties zou de pijplijn onder landbouwgronden gaan. Waardoor het voor de landbouwers nog maar de vraag is of en wat er dan nog verbouwd kan worden op de gronden. Op verschillende plaatsen, zoals in Geel (foto), zouden er ook huizen moeten verdwijnen.

Naast de individuele reacties, was er ook een petitie die zowat 6000 handtekeningen kreeg. Het planteam van de Vlaamse overheid zal alle 4300 bewaren nu analyseren en de plannen eventueel aanpassen.

"De volgende maanden worden de alternatieven meer in detail en op het terrein onderzocht om zo te komen tot geoptimaliseerde tracés. Die oefening gebeurt voor de drie tracés voorgesteld in de startnota", klinkt het bij de Vlaamse overheid.