Toch een Jumbo in Geel?

zon 31 Dec
De bestendige deputatie van de provincie heeft aan een projectontwikkelaar een omgevingsvergunning toegekend om op de Pas in Geel een supermarkt voor Jumbo te bouwen. De Raad voor Vergunningsbetwistingen had een eerdere vergunning vernietigd. Dat schrijft Gazet van Antwerpen. De eerste aanvraag dateert al van 2 jaar geleden. De stad Geel weigerde omdat er aan de Pas op de duur te veel op en afriiten na mekaar liggen om nog een deftige verkeersafwikkeling mogelijk te maken. Maar de aanvragers kregen in beroep bij de deputatie van de provincie Antwerpen in mei vorig jaar wel een vergunning.

Welles of nietes

De stad stopte met procederen maar particulieren die beweerden hinder te zullen hebben gingen naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Die vernietigde in de lente van dit jaar de toegekende vergunning. Jumbo zou naast Aldi en het OPZ komen, maar de parking zou in een zone voor gemeenschapsvoorzieningen komen te liggen en dat is ze niet volgens de raad. Ook al staat ze 24 uur op 24 ter beschikking van de buurt.

Nog niet gedaan

Het dossier kwam opnieuw bij de provincie en die volgt de redenering dat de parking als ze altijd open is wel een voorziening voor de gemeenschap is. Jumbo wil er (snel)laadpalen plaatsen en heeft al afspraken gemaakt met Cambio om er ook een vaste stalplaats voor een of meerdere deelwagens te voorzien en dat charmeert de deputatie. Ook nu is nog beroep mogelijk. Tot 1 februari 2024.