Akkoord in gevangenis Merksplas over veiligheidsmaatregelen

vrij 7 Jul
Directie en vakbonden van de gevangenis in Merksplas hebben een akkoord bereikt over de maatregelen die moeten genomen worden om het veiligheidsgevoel van het personeel te verhogen. Zo komt er extra bewakingspersoneel en een extra psychiatrisch verpleegkundige.

In de gevangenis van Merksplas hebben de directie en de vakbonden een akkoord bereikt over de veiligheidsmaatregelen in de gevangenis. De voorbije weken waren er meerdere incidenten met geïnterneerden. Dat leidde tot een sociaal conflict bij het personeel. De directie en de vakbonden hebben daarom samen een nieuw plan van aanpak opgesteld en worden er extra veiligheidsmaatregelen genomen.

Mentaal welzijn

Zo komt er personeelsondersteuning. Zowel bij de vroege als de late dienst komt er een extra bewakingsagent. Daarnaast komt er extra ondersteuning van een psychiatrische verpleegkundige tijdens de late shift.  Het gaat niet om extra budgetten, maar om interne verschuivingen.

Daarnaast is er ook meer aandacht voor het mentale welzijn van de personeelsleden. Ze kunnen in de toekomst enkele keren per jaar deelnemen aan intervisiegesprekken deelnemen zodat ze hun bezorgdheden kunnen ventileren en problemen ook meteen kunnen aangepakt worden.

Foto: archiefbeeld