VIDEO: Oude eendenkooi voor het eerst open voor publiek

vrij 8 Sep
Stichting Kempens Landschap heeft de eendenkooi langs een oude arm van de Schelde in Bornem zorgvuldig gerestaureerd. Op Open Monumentendag nu zondag wordt dit ongekend stukje erfgoed voor het eerst opengesteld voor het grote publiek.

Het beschermde monument maakt deel uit van het kasteeldomein van graaf John de Marnix de Sainte Aldegonde. Het is een constructie van trechtervormige vangpijpen die werden overkoepeld met gaasdraad en uitmonden in een fuik.

De eerste vermelding dateert van 1318. De kooi werd geïnstalleerd als systeem om eenden te vangen, deels voor eigen consumptie, deels om te verkopen. Met het verbod op het vangen van wilde eenden voor consumptie kwam hier in 1973 een einde aan. 

Foto: RTV