Archeologische vondsten Eandistip overgedragen aan Depot Rato

don 23 Nov
Voor parking Keerdok in Mechelen werd gebouwd, deed een archeologisch team opgravingen op de voormalige Eandissite. De archeologische stukken die toen gevonden werden, zijn nu overgedragen aan de stad en worden bewaard in Depot Rato.

De Keerdoksite is een historisch waardevolle locatie. Voor de bouw aan Parking Keerdok van start ging, legden de archeologen van studiebureau BAAC Vlaanderen verspreid over het terrein enkele proefputten aan. Bijna overal vonden ze op een diepte van ongeveer twee meter onder straatniveau oude muurresten en puinkuilen, waaronder een kuil met afval uit de 16de eeuw.

Begijnhof buiten de muren

“De vondsten kwamen echter niet als een complete verrassing. Uit de bureaustudie was al gebleken dat de Eandistip vroeger deel uitmaakte van het ‘begijnhof buiten de muren’,” zegt Greet Geypen, schepen van Stadsontwikkeling.
De opgraving op de Eandistip lichtte maar een klein stukje van de sluier op. De oudste sporen gaan terug tot de late 13de en 14de eeuw. Enkele gedempte greppels en afvalkuilen toonden de eerste sporen van bewoning.

“Verschillende kuilen hadden een zeer rijke inhoud met vaak volledige maar gebroken potten. Ook metaalvondsten uit deze periode kwamen frequent voor. Uit de 15de en 16de eeuw werden muurresten aangetroffen waaruit zes vermoedelijke begijnhofhuisjes gereconstrueerd werden,” aldus Greet Geypen.

Ontwikkelaar Kaïros Mont-Real heeft de vondsten nu overgedragen aan de stad Mechelen. Ze worden  bewaard in het nieuwe Depot Rato in Muizen.

Foto: stad Mechelen