Verder onderzoek naar Site Ter Nethe

din 2 Aug 2022
De vernieuwing van site Ter Nethe, aan het woonzorgcentrum, in Hulshout, staat voorlopig on hold. De gemeente heeft de aanvraag voor een omgevingsvergunning ingetrokken. De gemeente wil er een nieuw woonzorgcentrum, nieuwe school en verzorgingsinstelling voor mensen met een beperking bouwen.

In de vergunningsprocedure kwam een opmerking van de provincie over de mobiliteit en de waterhuishouding. Om dat verder en grondig te onderzoeken, trekt de gemeente de aanvraag nu voorlopig in. Welke impact dat heeft op de timing van de ontwikkeling van de site, is nog niet duidelijk.