Pand kinderopvang toekomstige locatie voor Jeugdhuis Olen

din 7 Mar
In Olen voldoet Jeugdhuis KAPAO boven zaal Boekelheem al lang niet meer aan de huidige noden van de jeugdvereniging. Zo is bijvoorbeeld de ruimte te klein. Het Olense bestuur vond een nieuwe en toekomstige locatie in het pand van de kinderopvang in Keizershofstraat. De voor- en naschoolse kinderopvang van basisschool de Kriebel vindt daar nu nog onderdak.

Over enkele jaren wordt de kinderopvang geïntegreerd in het schoolgebouw waarna het pand vrijkomt en omgebouwd kan worden tot een ontmoetingsplaats voor jongeren.
Met een onderzoek wil het bestuur vooraf nagaan welke aanpassingen er aan het pand in de Keizershofstraat moeten gebeuren zodat de jongeren het op termijn als jeugdhuis kunnen gebruiken. 

Foto: archief