Omgeving Volle Vaart moet ontmoetingsplaats worden voor jong en oud

vrij 29 Apr 2022
Het lokaal bestuur Grobbendonk wil de dorpskernen van Grobbendonk en Bouwel vernieuwen en klaarmaken voor de uitdagingen van de toekomst: klimaatrobuust, leefbaar en aantrekkelijk voor alle inwoners.

“Corona heeft ons nog meer doen inzien dat we in onze gemeente kwalitatieve ontmoetingsplaatsen missen,” zegt burgemeester Marianne Verhaert (GiB). “Het sterkt ons om de nieuwe visie waarmee we al lange tijd mee aan de slag zijn, verder te zetten. Daarin creëren we ontmoetingsplaatsen voor jong en oud waarbij we ook onze groenblauwe identiteit, die momenteel te weinig tot uiting komt, verder in de kijker zetten en we rekening houden met de uitdagingen van de toekomst.”

De  gemeente wil deze legislatuur de eerste stappen zetten om deze visie werkelijkheid te maken. Daarbij wordt eerst de brede omgeving rond de Volle Vaart met o.a. het gemeentehuis, voetbalvelden, harmonielokaal en het gemeenschapscentrum Volle Vaart aangepakt. 

Parkomgeving

De gemeente plant er de aanleg van een parkomgeving in combinatie met een skatepark, waterpartijen, trage wegen en natuurlijke speel- en rustelementen. Het moet ervoor zorgen dat elke generatie zich op deze locatie thuis kan voelen. De gemeente kan daarbij rekenen op 105.000 euro Vlaamse steun.

Een rode draad doorheen het project is participatie. Zo maakten kinderen al tekeningen over de toekomst van deze locatie, jongeren worden betrokken bij het ontwerp van het nieuwe skatepark en alle inwoners van Grobbendonk kunnen tot 16 mei hun visie geven over de toekomst van de omgeving op https://www.grobbendonk.be/opwaardering-omgeving-gc-de-volle-vaart---bevraging. Op basis van die input hoopt de gemeente in juni te starten met een eerste schets.