Nieuwe bouwcode moet aanzetten tot duurzaam bouwen

don 9 Feb 2023
Een studiebureau gaat samen met de stad en experten de bestaande Geelse bouwvoorschriften afstemmen op de huidige en toekomstige noden. Hierbij brengt de stad haar ambities op vlak van klimaat en ruimtelijke ordening in de praktijk. De stad hoopt de nieuwe bouwvoorschriften klaar te hebben tegen begin 2024.

Mensen die gaan bouwen moeten met heel wat regels rekening houden. Een deel van die regels staat in het omgevingsvergunningsdecreet en -besluit van de Vlaamse overheid maar er zijn bijkomend ook specifieke regels voor Geel. Die liggen vandaag vast in verschillende, vaak verouderde stedenbouwkundige verordeningen. Met de bouwcode worden deze herzien, gebundeld en – met toelichtingen en illustraties – meer leesbaar gemaakt.

Meer aandacht voor duurzaam bouwen in de nieuwe bouwcode

“Als stad hebben we met het beleidsplan ruimte een duidelijke visie van hoe we in de toekomst met onze ruimte willen omgaan. Zo willen we bijvoorbeeld sterk inzetten op ontharding en vergroening, ook op privédomein," zegt schepen van ruimtelijke ordening Bart Julliams. "Momenteel ontbreken er duidelijke richtlijnen voor inwoners. De nieuwe bouwcode zal hier wel rekening mee houden. De stad engageert zich verder ook om de doelstellingen van het Energie- en klimaatactieplan Kempen 2030 te behalen. Tot nu toe kon de stad nieuwe bouwprojecten onvoldoende aftoetsen aan de visie uit deze beleidsplannen. In de nieuwe bouwcode kunnen deze richtlijnen nu wel worden opgenomen.”

Foto: rechtenvrije stockfoto