Nieuw kinderdagverblijf in Turnhout biedt plaats aan 18 kinderen

vrij 24 Nov
Op Niefhout, het nieuwe stadsdeel in de omgeving van de Guldensporenlei in Turnhout, is het nieuwe kinderdagverblijf ‘In het Bouwschen Pad’ geopend. Het is ondergebracht in het Pioniersgebouw waar ook verschillende diensten en sociale ondernemingen worden ondergebracht. Er is plaats voor achttien kinderen.

Het gaat om flexibele en occasionele opvangplaatsen die gesubsidieerd zijn door het Agentschap Opgroeien van de Vlaamse Overheid. De bijkomende capaciteit speelt vooral in op de groeiende vraag van mensen in kwetsbare posities.

Foto: stad Turnhout