Molse 'Grijze Wijk' krijgt opfrisbeurt: "Vooral voetpaden en groen toe aan vernieuwing"

maa 20 Mar 2023
Bewoners van de zogeheten 'Grijze Wijk' in Mol werken samen met een studiebureau een toekomstvisie uit voor de sociale woonwijk. De wijk, die in de jaren '80 gebouwd werd, kampt met heel wat problemen door de verouderde infrastructuur. Zo duwen de boomwortels de voetpaden naar boven.

De sociale woonwijk vlakbij het station en de Keirlandse Zillen in Mol kreeg van de Mollenaren de naam 'Grijze Wijk' mee. "Deze naam verwijst naar de kleur van de woningen, de wijk zelf is allerminst grijs", klinkt het. "Sterker zelfs, het huidige groen vormt momenteel één van de problemen."

"De wortels van de bomen drukken de voetpaden omhoog. De veel te robuuste en massaal aanwezige hagen domineren het straatbeeld, bieden weinig biodiversiteit, creëren een onveiligheidsgevoel en vragen overmatig veel onderhoud." Het groen is op dit moment dus eerder een hinderpaal dan een troef voor de wijk.

Participatie

Een nieuwe toekomstvisie voor de publieke ruimte dringt zich dan ook op. Huisvestingsmaatschappij De Woonboog en het gemeentebestuur willen naast een studiebureau ook de bewoners zelf nauw betrekken bij de plannen.

"Op dit moment staan we aan de start van het participatietraject", klinkt het. "Dit neemt enkele maanden in beslag. Zo vormen we met vertegenwoordigers uit de wijk een ambassadeursgroep. Zij krijgen de kans om intensief mee na te denken. Daarnaast organiseren we met de overige bewoners infodagen en denkmomenten. Ten slotte zorgen we er voor dat ook de kinderen en jongeren uit de wijk een stem krijgen in het verhaal."

De eerste fase van de effectieve werken is gepland in de periode 2024-2025.