Stad Geel voert tonnagebeperking in buurt van Winkelomheide

vrij 29 Mar
© Stad Geel

Stad Geel voert een tonnagebeperking tot vijf ton in op een gedeelte van de gewestweg Winkelomseheide (N174) en op een aantal kleinere wegen in het deeldorp. De stad neemt deze maatregel om de verkeersveiligheid en leefkwaliteit in de kern van Winkelomheide te verhogen.

In samenspraak met Meerhout voert stad Geel rondom Meerhout en Winkelomheide een grote zone met een tonnagebeperking in. Doel is om het doorgaand zwaar verkeer op de grote wegen te houden en de kleinere wegen en de woonkernen veiliger en leefbaarder te maken.

“De tonnagebeperking is van kracht op een aantal kleinere wegen in Winkelomheide en op de gewestweg Winkelomseheide (N174) van het kruispunt met de Tessenderloseweg tot net voor de Acaciastraat”, vertelt Marlon Pareijn, schepen van mobiliteit. De Tessenderloseweg zelf valt niet onder de tonnagebeperking. Zo biedt de stad nog steeds een toegangsroute vanuit de richting van Meerhout richting de Geelse ring (R14).

“We hopen dat deze maatregel ervoor zorgt dat Winkelomheide nog aantrekkelijker wordt”, legt Marlon Pareijn uit. “Uiteraard houden we goed in de gaten welke effecten deze maatregel heeft op de nabijgelegen deeldorpen. Zo kunnen we altijd bijsturen wanneer nodig.”

De signalisatie zal in de komende weken in het straatbeeld verschijnen.