Mechelen start proefproject innovatieve gevellaadpalen

vrij 27 okt
Mechelen start een nieuw proefproject rond gevellaadpalen. Particulieren installeren daarbij een innovatieve laadpaal aan hun eigen woning en delen die met buren. De laadpaal overbrugt het voetpad via een zwevende kabelgoot.

“Mechelen is de eerste stad in de provincie die gevellaadpalen installeert,” licht schepen van mobiliteit Pia Indigne toe. “We willen de gevellaadpaal de komende twee jaar uitvoerig testen, evalueren en bijsturen waar nodig. Zo hebben we een helder beeld van de voor- en nadelen, alvorens ze breder uit te rollen."

Oplossing rijwoning

“De laadnood stijgt, daarom staken wij op Vlaams niveau een tandje bij om binnen LEKP 2.0 de eisen te verhogen van 1 naar 1,5 laadpunt per 100 inwoners,” zegt minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers. “Mechelen engageerde zich daarvoor samen met 225 andere gemeenten. Met deze gevellaadpaal wordt niet alleen het delen aangemoedigd, maar ook een oplossing gegeven voor de typische stedelijke rijhuiswoning die geen plaats heeft voor een eigen laadpaal. Daarmee zit Mechelen ondertussen op bijna de helft van hun doelstelling LEKP 2.0 tegen 2030.”

Het concept achter het proefproject heet Archie, waarbij vier Mechelse huishoudens zich hebben opgegeven om aan hun woning een nieuw type gevellaadpalen te gebruiken. Verschillende buurtbewoners kunnen dat laadpunt dan met elkaar delen. De laadpaal zelf wordt aangesloten op een afzonderlijke meterkast van de particuliere woning. Een laadkabel loopt via de gevel omhoog  via een kabelgoot. De reservatie van een laadpaal en een afsprakenregeling tussen de gebruikers gebeurt via een App. 

Foto: Stad Mechelen