Intercommunales vergroenen wagenpark van gemeenten

don 31 Mar 2022
Een groen wagenpark voor steden en gemeenten: tegen 2026 is het verplicht, en daar willen de intercommunales de lokale besturen nu bij helpen. Op de nieuwe website gestroomd.be kan de gemeente een bestelling plaatsen, waar ze de wagens ook goedkoper kunnen aankopen. De vergroeningsactie kan de jaarlijkse CO2-uitstoot tot 30.000 ton doen dalen.