Herbestemming kerk: Ginderbuiten droomt van publieke ruimte in dorpskern

woe 22 Feb 2023
De kerk van Ginderbuiten een duurzame nieuwe én lokale bestemming geven, wordt door de beperkte isolatie van het gebouw een bijzonder uitdagende en vermoedelijk heel kostelijke opdracht. Dat werd duidelijk tijdens een dorpsvergadering over de toekomst van de kerk. Toch zien veel inwoners in de herbestemming een kans om een aantrekkelijke publieke ruimte te creëren in de dorpskern.

In de kerk van Ginderbuiten worden al enige tijd geen kerkdiensten meer georganiseerd. Het fusieproces met de centrumparochie Sint-Pieter en Pauwel is lopende. De vraag naar een herbestemming van dit kenmerkende vrij recente kerkgebouw, de losstaande betonnen kerktoren en de ommuurde parking is niet acuut, maar komt stilaan wel aan de orde. 

Beperkte isolatie

Tijdens een eerste dorpsvergadering gingen een 50-tal inwoners van Ginderbuiten met open geest aan de slag. Ze dachten na over een mogelijke invulling van het kerkgebouw. Er kwamen interessante ideeën op tafel voor het creëren van ontmoetingsruimte of voor de organisatie van culturele activiteiten. Maar het energiezuinig maken van een vrijwel niet geïsoleerd groot gebouw wordt een kostelijke zaak. 

De inwoners willen graag van de bestaande ommuurde parking een aantrekkelijke publieke ruimte maken. De bestaande kerktoren zou dan behouden blijven en een prominente plaats krijgen. Daarnaast vroegen de inwoners om het kerkperceel met de bijhorende parking ruimer te bekijken in de omgeving.

Onderzoekssubsidie

Het gemeentebestuur gaat de input van de eerste dorpsvergadering nu gebruiken om een onderzoekssubsidie aan te vragen bij de provincie Antwerpen. Binnen dit onderzoekstraject gaat een studie- en architectenbureau samen met het gemeentebestuur, het lokaal kerkbestuur en de inwoners van Ginderbuiten verder op zoek naar mogelijk denkpistes voor het herbestemmen van de kerk en de voorliggende parking. 

Het gaat louter om een eerste studie naar de mogelijkheden. Er ligt op dit moment geen concreet project voor de aanleg van een dorpsplein op tafel. In deze legislatuur zijn hiervoor geen investeringskredieten voorzien.

Foto: Gemeente Mol