Geen groene Markt en geen nieuw administratief centrum in Herentals

1 jaar geleden
De energiecrisis en de inflatie slaan een groot gat in het meerjarenplan van Herentals. Een aantal aanpassingen en extra besparingen zijn noodzakelijk. Geplande investeringen zoals de bouw van een nieuw administratief centrum en een stadsfeestzaal en de heraanleg van het dorpsplein van Morkhoven zijn geschrapt.

Omwille van de energiecrisis en de stijgende kosten was het stadsbestuur van Herentals genoodzaakt om de meerjarenplanning te herbekijken. Het uitgangspunt was om de personenbelasting en de onroerende voorheffing niet te verhogen, of de dienstverlening in te perken. Dit gebeurde in een constructief overleg tussen bestuur en administratie.

Niet-noodzakelijke kosten geschrapt

Alle werkingskosten zijn de afgelopen maanden kritisch bekeken. Wat niet echt noodzakelijk is, werd  geschrapt. Maar dat is niet voldoende. Ook een groot pakket aan investeringen is van de planning verdwenen. Zo komen er voorlopig geen nieuw administratief centrum en nieuwe stadsfeestzaal. De vergroening van de zuidkant van de Grote Markt en een aantal ingrijpende verbeteringen voor het fietscomfort worden uitgesteld. En ook de heraanleg van de ABO-as en het dorpsplein van Morkhoven laten nog even op zich wachten. De studiekosten voor deze projecten blijven behouden, omdat ze noodzakelijk blijven om in de toekomst de leefbaarheid van de stad te behouden.

Sociale dienstverlening

De afwerking van de Kunstencampus blijft behouden. En ook de renovatie van de Lakenhal blijft in de budgetten staan. Verder worden nog een aantal rioleringswerken en wegenwerken uitgevoerd. Maar een deel ervan verschuift naar een volgende bestuursperiode. De subsidies voor die werken worden wel al aangevraagd. Ze zijn een belangrijke aanvulling van de eigen middelen van de stad. Ook investeert de stad in een aantal stadsvernieuwingsprojecten op lange termijn, zoals bijvoorbeeld de aankoop van een woning in de Belgiëlaan.

Het stadsbestuur beseft dat heel wat inwoners het financieel moeilijk hebben. Het zet daarom extra in op sociale dienstverlening. Het budget van de leeflonen wordt verhoogd en er komen extra middelen om de stijgende problematiek van dakloosheid aan te pakken. Straks meer in RTV Vandaag.