Geen communieviering in de kerk, maar op de chirovelden in Berlaar-Heikant

zon 14 mei 2023
Het is eens iets anders, een communieviering in een tent in plaats van in de kerk. Het was wel niet de bedoeling. Maar de ouders van de eerste communicanten van Berlaar-Heikant zagen geen andere oplossing door een verschil van mening met de pastoor.

Reactie bisdom Antwerpen

"Intussen distantieert het bisdom Antwerpen zich van de eenzijdige, tendentieuze berichtgeving die in kranten en media verscheen over de alternatieve eerste communieviering van afgelopen zaterdag 13 mei in Berlaar-Heikant. Het betreurt voorts dat die werd aangevoerd door een kleine groep misnoegde gelovigen en benadrukt dat het bisdom, net zoals het merendeel van de parochianen, achter haar pastoors Michel Brasseur en Bosco staat en de eerste communieviering en voorbereidingen in de pastorale eenheid doorgaans probleemloos verlopen. 

Wel vinden we het belangrijk dat de orde van dienst die het bisdom voorschrijft met een kindvriendelijke eucharistie als centrale element, wordt nageleefd. Van die afspraak wijken we met andere woorden niet af. Pastoor Michel Brasseur over die goede uitvoering gewaakt, deed wel degelijk bijkomende voorstellen en toonde zich daarin steeds bereid om samen met ouders en kinderen binnen het voorgeschreven kader naar een goede oplossing te zoeken voor alle betrokkenen. In Berlaar-Centrum, net zoals in de andere Nijlense parochies, ontvingen de voorbije weken zo in totaal 150 kinderen de eerste communie, tot ieders tevredenheid," zo gaat het verder.