Erfpachtovereenkomst scouts Sint-Pieter verlengd

din 19 Sep
De scouts van Sint-Pieter mogen nog wat langer blijven in hun lokaal op de Galberg. Het Molse gemeentebestuur besliste zopas om de erfpachtovereenkomst met scouts Sint-Pieter te verlengen. De nieuwe erfpachtovereenkomst loopt hierdoor tot 12 december 2050. Dankzij de nieuwe overeenkomst kan de jeugdbeweging nu ook met renovatiewerken starten.

Op 12 december 1996 verleende de gemeente een erfpacht aan scouts Sint-Pieter op een stuk grond aan de Don Boscostraat voor 27 jaar. De scoutsgroep wil nu renovatiewerken uitvoeren aan het lokaal. Daarom verlengde het gemeentebestuur de overeenkomst met opnieuw 27 jaar. De erfpachtvergoeding bedraagt 108,40 euro per jaar.