Cipiers gevangenis Wortel zijn agressie beu: "48 uur staken voor strenger beleid"

zat 3 Sep 2022
Het personeel van de gevangenis in Wortel legt vanaf maandagochtend 6 uur voor 48 uur het werk neer. Ze pikken het niet langer dat de directie niet strenger optreedt tegenover gedetineerden die zich misdragen.

De concrete aanleiding is een incident op maandag 22 augustus. "Eén gedetineerde reageerde agressief romdat een cipier hem geen toestemming gaf om zijn vuile was mee te nemen, nadat de gevangene dat eerder geweigerd had om dat te doen tijdens het ontbijt zoals het normaal hoort. Het is een huisregel die voor de praktische gang van zaken moet gerespecteerd worden. Maar na die weigering ontaardde het conflict helemaal", zeg Jef Tax van het ACOD.

De cipier werd met de dood bedreigd en ook andere gedetineerden keerden zich tegen hem. Ze brachten vernielingen aan in hun cellen en maakten heel wat kabaal. Een opstand kon maar net worden vermeden, zeggen de vakbonden. 4 onruststokers konden in beveiligde cellen gezet worden en weren uiteindelijk deze week overbracht naar andere gevangenissen.

De bonden zaten al samen met de lokale directie, maar een eerste overleg leverde niks op. Daarom legt het personeel maandag voor 48 uur het werk neer. "Er wordt te laks opgetreden tegen onruststokers en gedetineerden krijgen te veel toegevingen van de directie," klinkt het. "En dat is niet het enige probleem.  Er zijn ook andere structurele problemen zoals overbevolking, het overgooien van verboden materiaal en vooral, een algemeen aanvoelen dat gedetineerden zich onaantastbaar voelen vanwege het te zwak reageren op onaanvaardbaar gedrag binnen de gevangenismuren."