2u23

Wensbeeld Lille-Poederlee afgerond

Dankzij de inbreng van gemotiveerde inwoners heeft de gemeente een wensbeeld Lille-Poederlee opgesteld. Twee dorpen die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.

Het vastgelegd wensbeeld is een toekomstbeeld. De visie en ambities moeten als leidraad dienen bij de toekomstige inrichting van de publieke ruimte. In het wensbeeld staat een mogelijk toekomstbeeld van: de aanleg van een tuin rond de kerk van Poederlee, fietsvriendelijke assen tussen Poederlee en Lille, de herinrichting van de Kerkstraat en het dorpspark in dorp Lille, de vergroening van de kerkhoftuin in dorp Lille, de nieuwe ontwikkeling van de zwembadsite, de vergroening van de parking van het Mollenhof en het Kerkplein.

De herinrichting zal stapsgewijs gebeuren en er kan bijvoorbeeld in functie van subsidies, prioriteit gegeven worden om bepaalde ruimten sneller te vernieuwen.